MPX – Blizzard

Det blev en Blizzard till. Har haft en som gick i backen (taskigt underhåll). Den var rolig, snabb och framför allt spelade det ingen roll om det blåste lite.

Får se hur fort den blir monterad men med nuvarande väder tar det nog inte så lång tid.

Hela kittet

Hela kittet

Hela kittet

Hela kittet

Stjärten med plats för två servo

Stjärten med plats för två servo

Stjärten

Stjärten

Nya mottagaren bunden till sändaren

Nya mottagaren bunden till sändaren

MPX-kontakter för vingservo

MPX-kontakter för vingservo

MPX Blizzard - Nu é han på gång

MPX Blizzard – Nu é han på gång

Montera servo för sidoroder och höjdroder. Modellen är förberedd för enbart höjd men som option kan man använda två servo och få sidorodder oxå. Tror att det skulle vara helt OK om man använde enbart höjd men det skulle vara lite jobbigt att montera ett servo till efter allt är monterat så jag går på både sidoroder och höjdroder

Blizzard Sido-Höjd-Servo 1

Blizzard Sido-Höjd-Servo 1

Blizzard Sido-Höjd-Servo 2

Blizzard Sido-Höjd-Servo 2

Blizzard Sido-Höjd-Servo 3

Blizzard Sido-Höjd-Servo 3

CX-10 ”3D Flipp”

Behövde en leksak så det blev en CX-10. ”Världens minsta” säger reklamen. Vad jag kan konstarea är att den är liten och flyger helt stabilt även framför platt-TV’n. Får se vad den går för på säsongens sista inomhus-flygning på söndag.

CX-10#1CX-10#2

Naturligtvis måste jag prova om man kan flippa och det visar sig att det går alldeles utmärkt. Man skall dock akta sig för att vara för nära taket för den skjuter upp ett par decimeter innan flippen.

Birds Eye

Nu börjar våren närma sig och det har faktiskt varit flygväder några gånger de senaste veckorna. Då har jag passat på att flyga med min ZMR 250 och den går förvånansvärt bra men redan nu börjar jag skönja dess brister. Ramen kostade bara 350SEK men man får vad man betalar för. Inga större reparationer ännu men det dröjer nog inte länge nu när jag börjar bli lite varmare i kläderna. Så nu kikar jag efter en lite stabilare (läs kolfiber) ram. Den som jag senast kikat på finns inte ännu (men snart).

KillerBEE_Birdseye

 

Nu har den kommit in. Kika på BirdsEye för detaljer. Detta får bli ett långt projekt med lite funderingar på val av motorer och ESC. Förhoppningen är att när jag kört slut på min ZMR 250 så kommer denna att ta över.

BirdsEyeBee

 

07_KillerBEE_Final

LiPo-larm

Jag har tidigare alltid kört mina el-modeller med timer. Det vill säga jag har provat mig fram hur många minuter jag kan köra genom att flyga, ladda, flyga …. tills jag har en flygtid med cirka 20% kvar i batteriet vid landning. Nu tänkte jag prova ett LiPo-larm som går att ställa in med 100mV steg från 2.5 V per cell till 3.9 V per cell. Problemet är att man måste veta hur mycket spänningen sjunker under urladdning. Målet är att ha ungefär 3.75 V per cell efter flygturen vid olastad cell. På min lilla quad tror jag det motsvarar 3.5 V per cell vid flygning (min stil). Flyger man ”hårdare” får man ställa lägre spänning.

 

 

LiPoLarm

Nya regler för FPV från Transportstyrelsen

É dom goa i huvet på Transportstyrelsen?

Nu har dom kommit med nya regler för FPV. Enligt deras hemsida gäller följande:

  • Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.

Hur detta kommer att påverka hobbyverksamheten tror jag är helt klart. Ingen kommer att bry sig.

Hur kommer detta att påverka de som driver egna företag med fotografering från diverse UAV’er? Ja det återstår att se.

Nu återstår det bara att invänta svaret.

Min fråga till Transportstyrelsen:


Min fråga:
Jag noterar att ni uppdaterat reglerna för så kallad FPV och nu lyder punkt 4 av de generella reglerna ”Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.”

Nu undrar jag:
* hur detta kommer att övervakas?
* vad är straffskalan?
* vilket lagrum stödjer ni er på?


 

TS svar:
Tack för ditt mejl. Denna regel är en tolkning av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg TSFS2009:88, som säger att flygning utom synhåll kräver tillstånd. Detta gäller alltså oavsett vad ändamålet med flygningen är. Straffskalan för att flyga utan tillstånd  är böter enligt luftfartsförordningen, sedan kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet manövrerar ett luftfartyg på ett sådant sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara dömas för vårdslöshet i flygtrafik till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.


Följdfråga:

Som du kanske förstår är jag utövare av RC-flyg och även så kallad FPV-flygning och jag är nyfiken på vad det är för regler som begränsar min hobby ytterligare.
Du hänvisar till att detta är en tolkning av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg TSFS2009:88. Jag är inte hemma i om namnet säger när dokumentet skrevs men min tolkning är att detta är ett 5 år gammalt dokument som nu alltså har omtolkats med anledning av vadå? Antar att till exempel ”Bromma-incidenten” kan vara en bidragande orsak men min fråga är menad som hur min hobbyverksamhet helt plötsligt blivit ”olaglig”. Jag utövar den med stor försiktighet och en god portion av gott omdöme med en ”spotter” vid min sida som hela tiden håller koll på farkosten och kan varna mig om han ser något annat i luften. Vidare kan han ta min sändare om det skulle behövas. Detta enligt er tidigare regler.
TSFS2009:88 talar om fyra olika aktiviteter
1. utprovning eller forskning,
2. kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där
ersättning erhålls för utfört arbete,
3. uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som
nöje eller rekreation, eller
4. att flygas utom synhåll för piloten.
Min FPV-hobbyverksamhet faller eventuellt under punkt 4 och TSFS2009:88 definierar ”inom synhåll” som ”maximalt avstånd mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn”
Så på vad sätt kan inte den tidigare definitionen där en ”spotter” står vid min sida och gör precis detta vara fullt till fylles utan att man skall använda dubbelkommando? Eller är det så att ni med dubbelkommando menar en ”spotter” som kan ta över min sändare om så skulle behövas.
Kanske är det jag menar med dubbelkommando det vill säga en person som via separat sändare kan ta kontrollen över farkosten en övertolkning och en ”spotter” är fullt tillräckligt?
Du glömde eller undvek att svara på frågan hur detta skall övervakas.


TS svar:
Det är egentligen inga nya eller förändrade regler utan vi har bara försökt förtydliga och lägga ut mer information på vår hemsida. TSFS2009:88 är, som du skriver, ca 5 år gammalt och vi har inte gjort någon omtolkning av det. Föreskriften ska tillämpas vid all flygning utom synhåll, oavsett vad ändamålet med flygningen är (1 kap 1§). Detta innebär vidare att det krävs tillstånd (2 kap. 2§).

Utom synhåll är ju motsatsen till inom synhåll och definitionen av inom synhåll lyder som följer (1 kap. 2§):

”Maximalt avstånd mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn.”

Flyger man FPV kan man inte observera luftfartyget visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Ska du därför på en laglig väg kunna flyga FPV kräver det att du har en medhjälpare som står bredvid dig och som kan uppfylla kraven för inom synhåll ovan och som när som helst kan ta över styrningen om det skulle behövas. Detta måste alltså kunna ske på ett säkert, snabbt och smidigt sätt så att inte kontrollen över luftfartyget förloras eller att undanmanöver inte kan göras i tid. Så om du kan uppfylla ovanstående så ser jag inga direkta problem med att du inte skulle kunna flyga på det sättet du gjort tidigare.

Detta övervakas inte på något särskilt sätt.

Kamma kablar på Mini-Quaden

Jag monterade alla ESC i ramen från början och hade gjort ett anslutningskort för all spänningsmatning av ett vero-board. Målet var att få upp quaden i luften för att se hur en så liten quad flyger jämfört med de 450 som jag har. Det var en riktigt trevlig maskin. Ingen direkt racer med de prylar som sitter på men jag fick verkligen blodad tand. Nu är den flugen inne och ute med och utan FPV och det var dags att avgöra dess öde. Satsa på den och eventuellt köpa nått ”hottare” eller sälja. Med de erfarenheter jag fått så är det definitivt en maskin som kan ge många roliga flygningar.

Det jag ville göra med denna maskin var att städa rejält i installationen och göra plats för någon liten mini-OSD och då skulle jag vara tvungen att montera ESC’erna på armarna samt att jag ville få in all elektronik inklusive Rx och VTx i ramen.

Bilderna kommer i den ordning rensningen gjordes och till helgen är det dags att prova 😉

Prior to cleaning

 

Den gamla installationenPDB mounted

Nytt PDBRemoved

Alla kablar jag jag städade bortESC opened

Öppnade ESC’n för att ta bort dom långa originalkablarnaTime to solder ESC

ESC’n monterad på armen, dags att löda.One ESC ready

 En ESC klar, tre kvar.

Ready

Klart, dags för en provtur.

Cloverleaf & Skew Planar Antenna

Till en FPV-farkost behövs det antenner. Jag kör med 5.8GHz och om man köper dom så är kostnaden ungefär 200 SEK per styck. Dessa är FatShark ”original”. Men som med så mycket annat kan man göra dessa själv. Processen är inte speciellt svår men det krävs lite fingerfärdighet. Det finns massor av sidor på webben och minst lika många YouTube-klipp som beskriver hur man skall göra.

 

David Windestål har på sin hemsida RcExplorer förklarat hur han gör. Visserligen visar denna beskrivning antenner för lägre frekvenser men principen är den samma. Orkar man inte räkna ut den aktuella våglängden finns det en liten kalkylator på hans hemsida där man bara knappar in den aktuella frekvensen så få man alla mått.

 

Vet inte hur viktigt det är på ”10-delarna” med tillverkning men jag misstänker att på 100-200 meter som jag brukar flyga så kommer jag inte att märka någon skillnad.

 

antenn-spironet-5-8ghz-set

 

Ett praktiskt exempel på hur man bygger:

 

 

Färdigbyggt men inte provflugen

Nu är maskinen monterad, CC3D konfigurerad och den väger in på 517 g. Vet inte om detta är mycket eller normalt. Får se hur den flyger. Om den ”flyger” skall jag städa bland alla kablar.

1300 mAh på 35 C borde räcka. Vid halv trottel drar maskinen strax under 7 A. Vid full trottel kommer jag troligen att stöta på problem. Maximal ström på dessa motorer är 14 A / styck så då kommer jag upp i 56 A. Får se hur det går.

Jag har också noterat att iFlight säger att dom klarar 2S – 3S men samtidigt talar dom om hur mycket ström dom drar med 4S med en notering om att man inte bör köra kontinuerligt över 75% trottel.

MQ1

517 g. Mycket eller …. ingen aning

MQ2

Många långa sladdar é-dé.

MQ3

Nu återstår provflygning.

MiniQuad ZMR 250 mekaniskt monterad

Nu har jag (till sist) fått ihop min ZMR 250. Måste påpeka att den mekaniska passformen inte var imponerande men med en Dremel kan man fixa det mesta. Den kom helt utan manual så det var lite funderande innan alla skruvar kom åt rätt håll. Det var skruvar med krysspår och insex. Först tyckte jag att insexskruvarna skulle sitta på toppen för allt skulle se renare ut men sedan fattade jag att som skulle hålla distanserna i den över bottenplattan. Nu kommer jag åt att kontrollera varje skruv utan att demontera något.  Nu väntar jag på att elektroniken skall komma så att bygget kan fortskrida.

ZMR250_6 ZMR250_5 ZMR250_4 ZMR250_3 ZMR250_2 ZMR250_1

Resultatet av ”justera gain” på CC3D

På min Naza har jag konfigurerat min Futaba T8FG så att jag kan justera ”gain” med ratten RD (Right Dial) på sändaren. Detta använder jag när jag skall filma eller flyga FPV. En lite justering gör att jag kan få lite mer respons vid FPV eller lite stabilare för filmning.

Nu har jag konfigurerat min CC3D så att samma justering kan göras på från sändaren på CC3D.

Hittade ett klipp på tuben (se längre ner i detta inlägg).

Resultatet av första provflygningen var lyckat.

 

 

 

Ladda mer