Prova 1000 grader / sekund

I slutet av sommaren tyckte jag att ”roll-rate” kanske skulle ökas lite. Med ”Roll-rate” menar jag i alla tre axlar. Tidigare har jag kört med 720 grader/sekund och det har fungerat för mig. Men nu vill jag öka lite för att det skall kännas säkrare att rolla och flippa på lite lägre höjd. Detta är första testen och det kändes redan från början bekvämt. Tyvärr så är säsongen nästan slut men det kommer säkert fler tillfällen i den ”Götebogska Vintern” 😉