Etikett: Ringduva

Ringduva, Columba palumbus

Ringduva är den största och mest utspridda duvarten i Europa. Ringduvan förekommer i de flesta typer av skog och har på senare år förflyttat sig till mänsklig bebyggelse, såsom parker och trädgårdar. Detta exemplar satt och solade sig i ett träd i Färjenäsparken.