Blir Stena bordad?

Såg detta på älven. Det såg ut som att Stena blev bordad men det var säkert en övning för polisen i enabåten ingrep inte.

Blir Stena bordad?