Fontins naturreservat

Familjen tog en tur till Fontins naturreservat. Ryggsäcken var packad med fika och sittunderlag. Det var +4 grader men upp mot 16 m/s så det va kallt. Det låg en tunt is på stora delar av sjön men i södra ändan var det lite öppet vatten och där samlades gräsänder och kanadagäss. Lite småfåglar vid mätningsställena men än dröjer det innan fågellivet vaknar på riktigt.

Fontins naturreservat ligger i Kungälvs kommun i Bohuslän, i direkt anslutning till tätorten Kungälv. Det bildades 1993 och har en areal på omkring 192 hektar. Området är i stora delar skogtäckt, med flera olika skogstyper representerade, såsom barrskog, blandskog, alkärr och bokskog.