Positiv påvisning av nukleinsyra SARS-CoV-2.

Jag fick svar i dag, söndag, på ett PCR-test jag registrerade i onsdags. Det står bland annat att

”Du måste nu läsa och följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen och medverka i smittspårning. Se Smittskyddsläkarnas patientinformation Smittskyddsblad. Det är av högsta vikt att du läser och förstår innehållet i detta dokument.”

Inte helt enkelt att begripa exakt vad jag förväntas göra. Nedan finns avsnittet om ”Hur länge är jag smittsam?”

  • Du är inte längre smittsam när det har gått minst 7 dagar sedan du insjuknade och du
    blivit allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn.
  • Det betyder att den kortaste tiden du bedöms vara smittsam är 7 dagar.
  • Om du efter denna tid har kvar symtom som rethosta och försämrat luft- och smaksinne bedöms du ändå inte vara smittsam.
  • Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 7 dagar från provtagningsdagen. Utvecklar du symtom efter provtagningen, se ovan.
  • Om du har vårdats på sjukhus för din covid-19-infektion eller bor på ett äldreboende räknar man ofta med att du kan vara smittsam minst 14 dagar från att du blev sjuk.
  • Din läkare ger dig besked om hur länge just du bedöms vara smittsam.