Svanungarna är kläckta

Vid Kvillebäckens utlopp har nu alla ungarna lämnat sitt bo och plaskar nu omkring med mamman.

Svanungar plaskar i vattnet: 2023-06-10