Stora Vikens Strandängar

Dagsturen gick till Stora Vikens Strandängar. Området ligger mellan Götaälv och järnvägen i höjd med Klädkällaren. Det var snöfall och därmed ganska dåligt ljus men i fjärran kunde jag höra någon fågel. Efter någon minuts spanande såg jag pippin. Det var troligen en Större Hackspett.

2023-03-06 Större Hackspett