Forsärla vid Jonsereds strömmar

Jag é helkass på att hålla koll på alla pippisar. Mås och Skata fixar jag men sen …
Brukar använda ”Lens” på telefonen för att identifiera pippisar. Denna gång är det en, som jag tror, Forsärla som satt högt i ett träd vid Jonsereds strömmar.

Forsärla.