Dykdalb vid Hisingsbron

Rivning av fundamenten till den gamla Götaälvsbron pågår för fullt. Det sista fundamentet är nu färdigt för sprängning men tidpunkten hålls hemlig (av förklarliga skäl). Dessutom byggs nya avgränsningar som skall förhindra att fartyg kör in i bron. Dessa kallades förr för Dykdalb men det är ingen som använder det namnet nu för tiden. Bilden visar en som ligger närmast bron mot Hisingen. Det ser ut som en husbåt.