Julgransflygning (historisk med måne)

Formationsflygning i form av en julgran genomförs normalt i december varje år. Det är Försvarsmaktens flygflottiljer som genomför flygningarna för att öva formationsflygning men också för att visa närvaro på platser där Försvarsmakten inte syns så ofta.

Bilden nedan har jag fått av polaren Rune S och den är från 2016 och här syns även min favorit, Månen.
I år skall flygningen ske 2021-12-14 klockan 10:31 (Länk till försvarsmakten)