Kombarris och Göteborgska

Kombarris är omhuldat av många men vardagsanvänds av få. Det hör kanske inte till vanligheterna att springa på en kombarris. Men varifrån kommer ordet kombarris?

Den mest spridda uppfattningen är att ordet har sitt ursprung i romani.
“Kom” kommer troligen från det romska ordet kono som betyder mer på svenska, “barr” betyder sten och “baro” betyder stor. Ordets slutkläm “is” är en liten ändelse som poppade upp i slutet av 1800-talet och som användes för att förkorta ord, t ex kondis för konditori och skådis för skådespelare.

Kombarris på Lindholmstorget
Sköna ord