Betande knölsvan

Svanar födosöker i vattnet och på land. De är nästan uteslutande växtätare och deras föda består av rötter, rotknölar, stjälkar och blad av vattenväxter. De äter även en mindre mängd vattenlevande djur.
Denna svan betade vid Säveåns mynning i Göta Älv.

2021-04-29, Betande svan