Ryaskog, 2013-04-21

Rya skog är belägen på Hisingen vid Älvsborgsbrons ena fäste. Den ligger mitt i ett exploaterat industriområde. Trots detta är detta ett av de mest artrika naturområdena i Göteborg och var det första naturområde att fridlysas i Göteborgs och Bohuslän, 1928.

ryaskog_stubbe_20130421 ryaskog_rotvalta_20130421 ryaskog_vitsippa_20130421

Vårblommor