What are the qualifications to apply? – Mars One

Varför inte ta en liten semesterresa. Visserligen en enkel resa (utan retur).
What are the qualifications to apply? – Mars One.